temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Aktuality

Aktuality


Ukončení topné sezony 2019-2020

Datum konání: 18. 5. 2020 - 31. 5. 2020

UKONČENÍ TOPNÉ SEZONY

 

V neděli dne 31.5.2020  bude ukončeno vytápění bytů a nebytových prostor v Kojetíně.

 

Ing. Vlastimil Psotka

ředitel společnosti


Publikováno 18. 5. 2020 8:24

Sportovní hala - zahájení provozu

Datum konání: 4. 5. 2020 - 20. 5. 2020

V souladu s postupným uvolňováním vládních nařízení - USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 30.4.2020 č. 490 -

bude sportovní hala opět v provozu od 11.5.2020 a to za přísných hygienických podmínek.

  • na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
  • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachována nejméně 2 metry
  • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének
  • na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob - v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně ruce dotýkají
  • po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek  

 

Za provozovatele:

Ing. Vlastimil Psotka


Publikováno 4. 5. 2020 9:23

Otevření sběrného dvora

Datum konání: 3. 4. 2020 - 30. 4. 2020

Otevření sběrného dvora

 

Sběrný dvůr bude otevřen od 7.4. do 9.4.2020 dle běžné otevírací doby.

Pokud nedojde ke zpřísnění nařízení vlády, tak bude  dále  otevřen od 14.4. 2020.

Do prostoru sběrného dvora   po dobu nouzového stavu  vstupujte jednotlivě!

 

Nakládání s odpadem v době koronavirové pandemie 

 

Odpad z  domácností v karanténě uložte v zavázaných igelitových pytlích do svých nádob na komunální odpad!

Tento odpad nepatří na SD! 

 

Vlastimil Psotka Ing.

ředitel společnosti


Publikováno 3. 4. 2020 13:43

Neprovedený svoz odpadu

Datum konání: 27. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Vážení občané

Z důvodu závady na svozovém vozidle neproběhl částečně včerejší a neproběhne dnešní páteční svoz odpadů.

Znovuzahájení svozu předpokládáme v pondělí.

Ponechejte své nevyvezené odpadové nádoby přistavené venku.

Za vzniklé potíže se omlouváme.

Vlastimil Psotka         TECHNIS Kojetín spol. s r.o.


Publikováno 27. 3. 2020 7:40

Uzavření sportovní haly v Kojetíně

Datum konání: 16. 3. 2020 - 3. 5. 2020

 

V SOULADU S  POSTUPNÝMI  NAŘÍZENÍMI  VLÁDY  JE  SPORTOVNÍ  HALA  OD  13.3.2020  UZAVŘENA.

     

                 

Za provozovatele TECHNIS spol. s r.o.  Vlastimil Psotka

 

 

 

 


Publikováno 16. 3. 2020 13:39

Omezení návštěv

Datum konání: 13. 3. 2020 - 3. 5. 2020

 

Omezte, prosím, návštěvy v budově TECHNISU na nejnutnější /pouze z pracovních důvodů/.

 

Děkujeme.


Publikováno 13. 3. 2020 7:04

Odpady a sběrný dvůr ve vánoční svátky 2019

Datum konání: 19. 11. 2019 - 6. 1. 2020

Odpady a sběrný dvůr ve vánoční svátky

Informace pro veřejnost o odpadovém systému v Kojetíně v průběhu vánočních svátků

Vážení občané upozorňujeme vás,

že přes vánoční svátky bude uzavřen sběrný dvůr v době od 23.12.2019 do 1.1.2020 včetně.

Podobně jako v minulých letech budou v Kojetíně po dobu vánočních svátků rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které slouží výhradně na uložení drobného domovního odpadu z období vánočních svátků.

Dále vás žádáme, abyste vánoční stromky ukládali ke stanovištím na tříděný nebo komunální odpad, odtud budou sváženy samostatně v pravidelných intervalech, příp. stromky uložili na sběrný dvůr po jeho otevření v lednu.

Svoz směsného odpadu bude i nadále probíhat nepřetržitě ve 14-ti denních intervalech bez přerušení včetně svátků dle harmonogramu svozu směsného odpadu pouze s výjimkou, kdy svoz z 1.1.2020 bude prováděn 2.1.2020.

Svoz bioodpadu bude zahájen opět od měsíce března v pravidelných 14-ti denních intervalech navazujících na svoz komunálního odpadu. V období neprovádění svozu můžete vzniklý bioodpad uložit na sběrný dvůr, příp. do kontejnerů na směsný odpad.

Klidné a spokojené vánoční svátky vám přeje tým pracovníků

Města Kojetína a společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.


Publikováno 19. 11. 2019 7:52

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností prosinec 2019

Datum konání: 15. 11. 2019 - 5. 1. 2020

celozávodní dovolená a zabezpečení činností 2019

 

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností

 

V období od 19.12.2019 do 5.1.2020 budou zaměstnanci společnosti čerpat celozávodní dovolenou. Sídlo společnosti Padlých hrdinů 638 bude po tuto dobu uzavřeno. Pro potřebu objednávek využijte formuláře na našich webových stránkách, příp. emailovou komunikaci, která bude vyřízena po tomto datu. 

Zabezpečení nepřetržitých činností spojených s úklidem města a zimní údržbou bude v období vánočních svátků zajištěno dle plánu pohotovostí dohodnutých s MěÚ Kojetín. 

Děkuji za pochopení 

Klidné a spokojené vánoční svátky vám přeje tým pracovníků

společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Ing. Vlastimil Psotka

ředitel společnosti


Publikováno 14. 11. 2019 13:18

Ukončení svozu BIO odpadu - 2019

Datum konání: 30. 9. 2019 - 30. 11. 2019

Ukončení pravidelného svozu BIO odpadu

 

Pravidelný svoz biologického odpadu bude zajištěn do pátku 22. listopadu 2019, poté můžete biologický odpad vozit jen na sběrný dvůr nebo kompostovat.


Publikováno 30. 9. 2019 10:56

Podzimní sběr odpadů - 2019

Datum konání: 30. 9. 2019 - 31. 10. 2019

Upozornění na podzimní mobilní sběr odpadů v Kojetíně a místních částech

 

Upozornění na podzimní mobilní sběr odpadů v Kojetíně a místních částech

Ve čtvrtek 24. října 2019 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti BIOPAS, Kroměříž spol. s r.o..

Svoz velkoobjemového a biologického odpadu bude v Kojetíně a místních částech Kojetína  Popůvky a Kovalovice zajištěn v pátek dne 25. a  v sobotu 26. října 2019

2019 leták NO říjen Kojetín.pdf

2019 BIO říjen Kovalovice.pdf

2019 BIO říjen Popůvky.pdf 

 

Stanoviště kontejnerů jsou uvedena na letácích, které budete mít v poštovní schránce, bytové domy na nástěnkách. Letáky budou zveřejněny rovněž v aktualitách na webových stránkách Města Kojetín.


Publikováno 30. 9. 2019 10:52