temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Aktuality

Aktuality


GDPR - Informační memorandum

Datum konání: 15. 6. 2018 - 30. 9. 2018

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité výslovně vyjádřené legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
  • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávaly výhradně přesné a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracovávání osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

                                                                                            Informační memorandum - partneři společnosti.pdf

 

 


Publikováno 15. 6. 2018 12:15

Zahájení provozu koupaliště

Datum konání: 18. 5. 2018 - 30. 8. 2018

Zahájení provozu koupaliště 2.6.2018.

Od této sezóny připravujeme ohřev vody všech bazénů.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Více informací zde: koupaliste 2018.pdf

                                                                              koupaliště.jpg


Publikováno 18. 5. 2018 8:20

Provoz firmy od 30.4. do 8.5.2018

Datum konání: 26. 4. 2018 - 9. 5. 2018

Ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 je ve firmě TECHNIS Kojetín spol.s r.o. celozávodní dovolená. Činnosti spojené s odpady a čištění města jsou v tyto dny i v navazující svátky zabezpečeny bez omezení dle stanovených harmonogramů.

 


Publikováno 26. 4. 2018 6:54

Sportovní hala Mistrovství ČR v deseti tancích

Datum konání: 24. 3. 2018 - 25. 3. 2018

Mistrovství české republiky v deseti tancích 2018

Mistrovstvi české republiky v deseti tancích 2018.jpg


Publikováno 14. 3. 2018 7:58

Svoz a sběr bioodpadu a nebezpečného odpadu v 04/2018

Datum konání: 6. 4. 2018 - 12. 4. 2018

V pátek dne 06.04. a v sobotu dne 07.04.2018, bude Městem Kojetín, zabezpečen svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery .

Podrobnosti jsou uvedeny v přílohách.

Ve čtvrtek dne 12.04.2018 bude zajištěn mobilní svoz nebezpečných odpadů společností BIOPAS Kroměříž spol. s r.o.


Publikováno 9. 3. 2018 14:02

Ukliďme svět-ukliďme Česko

Datum konání: 7. 4. 2018

Uklidme svet uklidme cesko 2018.pdf

uklidme cesko


Publikováno 7. 3. 2018 13:20

Zahájení svozu BIOodpadu

Datum konání: 12. 3. 2018 - 31. 3. 2018

Zahájení svozu BIOodpadu

Systém svozu bio nádob bude zahájen 12.3 2018 (v roce 2018 vždy lichý týden ve 14-denním intervalu) v souladu s harmonogramem svozu (uvedeno v záložce NAKLÁDÁNÍ S ODPADY/HARMONOGRAM SVOZU)

Systém svozu směsného komunálního odpadu zůstává nezměněn (v roce 2018 převážně sudý týden ve 14-denním intervalu).

 


Publikováno 21. 2. 2018 11:11

Ukončení činnosti správy bytů v majetku Města Kojetína

Datum konání: 7. 12. 2017 - 20. 3. 2018

OZNÁMENÍ PRO NÁJEMCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

Od 01.01.2018 dochází ke změně v organizačním zajištění obstarání správy bytů a nebytových prostor v majetku Města Kojetína:

Ve věcech týkajících se pronájmů bytů a nebytových prostor tj. podání žádostí o pronájem, uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám, výpovědi z nájmu, úhrada nájemného a služeb s nájmem spojených, úhrada kaucí apod. kontaktujte MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, finanční odbor, dveře č. 111, paní Šárka Pospíšilová, tel.: 581277455.

Hotovostní úhrady spojené s předchozím bodem provádějte na pokladně MěÚ Kojetín.

Od 01.01.2018 tyto záležitosti u společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, již nevyřídíte.

Ve věcech týkajících se technického charakteru tj. předávání a přebírání bytů a nebytových prostor, havárie v domě, opravy v bytech a nebytových prostorách, které dle uzavřených smluv hradí pronajímatel, tj. Město Kojetín, kontaktujte i nadále společnost TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, pan Marek Štětkář, tel.: 777709432.

 Za Město Kojetín:                                                                                 Za TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šírek v.r., starosta města                                                        Ing. Vlastimil Psotka v.r., ředitel společnosti


Publikováno 7. 12. 2017 6:47

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností

Datum konání: 7. 12. 2017 - 7. 1. 2018

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností

V období od 21.12.2017 do 7.1.2018 budou zaměstnanci společnosti čerpat celozávodní dovolenou. Sídlo společnosti Padlých hrdinů 638 bude po tuto dobu uzavřeno. Pro potřebu objednávek využijte formuláře na našich webových stránkách, příp. emailovou komunikaci, která bude vyřízena po tomto datu. 

Zabezpečení nepřetržitých činností spojených s úklidem města a zimní údržbou bude v období vánočních svátků zajištěno dle plánu pohotovostí dohodnutých s MěÚ Kojetín. 

Děkuji za pochopení 

Klidné a spokojené vánoční svátky Vám přeje tým pracovníků

společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Ing. Vlastimil Psotka

ředitel společnosti

 


Publikováno 7. 12. 2017 6:41

Odpady a sběrný dvůr ve vánoční svátky

Datum konání: 6. 12. 2017 - 15. 2. 2018

Informace pro veřejnost o odpadovém systému v Kojetíně v průběhu vánočních svátků

Vážení občané upozorňujeme Vás, že přes vánoční svátky bude

uzavřen sběrný dvůr v době od 21.12. 2017 do 1.1.2018.

 

Podobně jako v minulých letech budou v Kojetíně po dobu vánočních svátků rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které slouží výhradně na uložení drobného domovního odpadu z období vánočních svátků.

Dále Vás žádáme, abyste vánoční stromky ukládali ke stanovištím na tříděný nebo komunální odpad, odtud budou sváženy samostatně v pravidelných intervalech, příp. stromky uložili na sběrný dvůr po jeho otevření v lednu.

Svoz směsného odpadu bude i nadále probíhat nepřetržitě ve 14-ti denních intervalech bez přerušení včetně svátků dle harmonogramu svozu směsného odpadu. Pouze s výjimkou kdy namísto 1.1.2018 bude svoz proveden 2.1.2018.

Svoz bioodpadu bude zahájen opět od měsíce března v pravidelných 14-ti denních intervalech navazujících na svoz komunálního odpadu. V období neprovádění svozu můžete vzniklý bioodpad uložit na sběrný dvůr, příp. do kontejnerů na směsný odpad.

Klidné a spokojené vánoční svátky Vám přeje tým pracovníků

Města Kojetína a společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.


Publikováno 6. 12. 2017 13:49