temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany

Ceny tepelné energie

Dodavatel tepelné energie je při tvorbě ceny vázán Energetickým zákonem a Cenovými rozhodnutími ERÚ o věcně usměrňovaných cenách tepelné energie. Tvorba ceny tepelné energie podléhá pravidelným kontrolám ERÚ. Cena tepelné energie je plně regulována způsobem věcného usměrňování cen. Znamená to, že do ceny lze v kalendářním roce promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady v tom určitém roce, přiměřený zisk (ne vyšší než 10%) a daň z přidané hodnoty. Ekonomicky oprávněnými náklady se rozumí oprávněné náklady nezbytné pro výrobu a distribuci tepelné energie.

Cena tepla je kalkulována stejnou cenovou hladinou pro celou lokalitu – město Kojetín.

Konstrukce ceny je jednosložková a je dána jednou cenou za odebranou jednotku tepla 1 gigajoule – GJ.

Cena je kalkulována vždy k 1. lednu každého roku jako předběžná (zálohová cena pro stanovení záloh) a na konci každého kalendářního roku po vyúčtování skutečných nákladů na výrobu a dodávku tepla pak vyjde cena výsledná (pro konečnou roční fakturaci).

Předběžná cena vychází z předpokládaných ekonomicky oprávněných nákladů na příslušné období a předpokládaného množství prodané tepelné energie v tomto období.

Výsledná cena (konečná cena za dané období) vychází z kalkulace, která obsahuje možné skutečně uplatněné ekonomicky oprávněné náklady v tomto roce a odpovídá skutečnému množství prodané tepelné energie za tento ukončený rok. Tato konečná cena je podkladem pro roční fakturaci.

Přehled cen

2020 výsledná cena

644,- Kč/GJ včetně DPH

2020 předběžná cena

638,- Kč/GJ včetně DPH

2019 výsledná cena

679,- Kč/GJ včetně DPH

2019 předběžná cena

673,- Kč/GJ včetně DPH

2018 výsledná cena

599,- Kč/GJ včetně DPH

2018 předběžná cena

610,- Kč/GJ včetně DPH

2017 výsledná cena 604,- Kč/GJ včetně DPH
2017 předběžná cena 678,- Kč/GJ včetně DPH

Cena tepelné energie pro aktuální kalendářní rok.

CENÍK