temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Sběrný dvůr > Poplatky za uložení odpadu

Poplatky za uložení odpadu

Do sběrného dvora odkládají odpady:

  • fyzické osoby s trvalým pobytem v Kojetíně a místních částech Popůvky a Kovalovice ZDARMA
  • právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání hradí za uložení odpadu poplatek dle přiloženého ceníku, s výjimkou těch, kteří mají uzavřenou „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“ a mohou zdarma ukládat tříděný odpad - papír, plast, sklo a nápojové kartóny

Odpad stavební suť 170107 je pro všechny původce odpadu zpoplatněn dle přiloženého ceníku.

Odpad 160103 pneumatiky větších rozměrů – z nákladních aut a traktorové pneumatiky – jsou pro jakéhokoliv původce odpadu za úhradu poplatku dle přiloženého ceníku.

Odpad v rámci zpětného sběru elektrozařízení může zanechat na sběrném dvoře fyzická osoba města Kojetína, místních částí Popůvky a Kovalovice, právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání i fyzická osoba jiných obcí ZDARMA.

Ceník služeb za uložení odpadu na sběrný dvůr

Kat. číslo

Druh odpadu

kategorie odpadu

cena

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné O/N 20,-- Kč/kg
150202 Absorpční činidla, filtrační materiály (vč. olejových filtrů), čistící tkaniny N 20,-- Kč/kg
170106 Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezp. Látky N 10,-- Kč/kg

          200121

Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti N                  20,-- Kč/kg
200127 Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice N 20,-- Kč/kg
200132 Nepoužitelná léčiva O/N 30,-- Kč/kg
200133 Baterie, akumulátory N 14,-- Kč/kg
160103 Pneumatiky O 6,-- Kč/kg
170107 Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved. pod č. 170106 O 2,-- Kč/kg
170302 Asfaltové směsi bez dehtu O 7,-- Kč/kg
170411 Kabely neuvedené pod č. 170410 O 6,-- Kč/kg
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 O 5,-- Kč/kg
180103 Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce N 30,-- Kč/kg
200101 Papír, lepenka O 3,-- Kč/kg
       200102 Sklo O                    5,-- Kč/kg
200110 Oděvy O 5,-- Kč/kg
200111 Textilní materiály O 5,-- Kč/kg
200138 Dřevo O 5,-- Kč/kg
200139 Plasty O 5,-- Kč/kg
200201 Biologicky rozložitelný odpad O 2,-- Kč/kg
200307 Velkoobjemový odpad O 6,-- Kč/kg
080318 tonery O 15,-- Kč/kg