temptext Technis
Drobečková navigace

Hlavní strana > Aktuality

Aktuality


Úprava harmonogramu svozu komunálního odpadu

Datum konání: 11. 12. 2018 - 28. 2. 2019

Úprava harmonogramu svozu  komunálního  odpadu v Kojetíně

 

Vážení občané, 

z technických důvodů dojde s platností od 01.01.2019 k přesunu svozu komunálního odpadu z pondělí na úterý.

První svoz bude proveden v úterý dne 08.01.2019, stejně jako v předešlém roce se jedná o sudý týden.

 

Úprava harmonogramu svozu se týká následujících ulic:

Křenovská, Hanusíkova, Vyškovská, Tyršova, náměstí Republiky, 6. května, Nádražní (mezi Kuzníkovou a nádražím), Havlíčkova, Kuzníkova.

  

Děkujeme Vám za pochopení. 

Tým pracovníků Města Kojetína a společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 

 

 

 

 


Publikováno 11. 12. 2018 14:29

Odpady a sběrný dvůr ve vánoční svátky 2018

Datum konání: 3. 12. 2018 - 6. 1. 2019

Odpady a sběrný dvůr ve vánoční svátky

Informace pro veřejnost o odpadovém systému v Kojetíně v průběhu vánočních svátků

Vážení občané upozorňujeme Vás, že přes vánoční svátky bude

uzavřen sběrný dvůr v době od 22.12.2018 do 1.1.2019. 

Podobně jako v minulých letech budou v Kojetíně po dobu vánočních svátků rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které slouží výhradně na uložení drobného domovního odpadu z období vánočních svátků.

Dále Vás žádáme, abyste vánoční stromky ukládali ke stanovištím na tříděný nebo komunální odpad, odtud budou sváženy samostatně v pravidelných intervalech, příp. stromky uložili na sběrný dvůr po jeho otevření v lednu.

Svoz směsného odpadu bude i nadále probíhat nepřetržitě ve 14-ti denních intervalech bez přerušení včetně svátků dle harmonogramu svozu směsného odpadu.

Svoz bioodpadu bude zahájen opět od měsíce března v pravidelných 14-ti denních intervalech navazujících na svoz komunálního odpadu. V období neprovádění svozu můžete vzniklý bioodpad uložit na sběrný dvůr, příp. do kontejnerů na směsný odpad.

Klidné a spokojené vánoční svátky Vám přeje tým pracovníků

Města Kojetína a společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

 


Publikováno 4. 12. 2018 7:09

celozávodní dovolená 2018 a zabezpečení činností

Datum konání: 3. 12. 2018 - 6. 1. 2019

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností

 

V období od 20.12.2018 do 6.1.2019 budou zaměstnanci společnosti čerpat celozávodní dovolenou. Sídlo společnosti Padlých hrdinů 638 bude po tuto dobu uzavřeno. Pro potřebu objednávek využijte formuláře na našich webových stránkách, příp. emailovou komunikaci, která bude vyřízena po tomto datu. 

Zabezpečení nepřetržitých činností spojených s úklidem města a zimní údržbou bude v období vánočních svátků zajištěno dle plánu pohotovostí dohodnutých s MěÚ Kojetín. 

Děkuji za pochopení 

Klidné a spokojené vánoční svátky Vám přeje tým pracovníků

společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Ing. Vlastimil Psotka

ředitel společnosti

 

 

 

 


Publikováno 3. 12. 2018 7:28

Ukončení pravidelného svozu BIO odpadu

Datum konání: 12. 10. 2018 - 15. 12. 2018

Pravidelný svoz biologického odpadu bude zajištěn do pátku 30.listopadu 2018, poté můžete biologický odpad vozit jen na Sběrný dvůr nebo kompostovat.


Publikováno 12. 10. 2018 7:06

Upozornění na podzimní mobilní sběr odpadů v Kojetíně a místních částech

Datum konání: 12. 10. 2018 - 4. 11. 2018

Upozornění na podzimní mobilní sběr odpadů v Kojetíně a místních částech

Ve čtvrtek 25. října 2018 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu vozidly společnosti BIOPAS, Kroměříž spol. s r.o..

Svoz velkoobjemového a biologického odpadu bude v Kojetíně a místních částech Kojetína  Popůvky a Kovalovice zajištěn v pátek dne 02. a  v sobotu 03. listopadu 2018.

2019 BIO listopad Kojetín.doc

2019 BIO listopad Kovalovice.doc

2019 BIO listopad Popůvky.doc

leták NO říjen 2018Kojetín.doc

Stanoviště kontejnerů jsou uvedena na letácích, které budete mít v poštovní schránce, bytové domy na nástěnkách. Letáky budou zveřejněny rovněž v aktualitách na webových stránkách Města Kojetín.


Publikováno 12. 10. 2018 7:00

TOPNÉ OBDOBÍ 2018-2019

Datum konání: 25. 9. 2018 - 31. 10. 2018

Na základě vyhlášky č.194/2007 Sb. a z důvodu poklesu venkovní teploty bude ke dni  26. 9. 2018 zahájeno vytápění objektů.


Publikováno 25. 9. 2018 7:48

Ztracené věci na koupališti

Datum konání: 3. 9. 2018 - 31. 10. 2018

Pokud  někdo z návštěvníků ztratil na koupališti přívěšek, naušnici, hodinky a podobné věci, může se na nás obrátit.

Nalezené věci jsou uloženy u p. Vavrouchové ve společnosti TECHNIS Kojetín.


Publikováno 3. 9. 2018 12:29

koupaliště - ukončení provozu

Datum konání: 31. 8. 2018 - 15. 9. 2018

Dnešním dnem 31.8.2018 je ukončen provoz koupaliště v Kojetíně.

Všem návštěvníkům děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na vás v sezoně 2019.


Publikováno 31. 8. 2018 8:18

Celozávodní dovolená

Datum konání: 29. 6. 2018 - 4. 7. 2018

Ve dnech 2.7.2018 až  4.7.2018 je ve firmě TECHNIS Kojetín spol.s r.o. celozávodní dovolená. Činnosti spojené s odpady a čištění města jsou v tyto dny i v navazující svátky zabezpečeny bez omezení dle stanovených harmonogramů.


Publikováno 29. 6. 2018 10:08

GDPR - Informační memorandum

Datum konání: 15. 6. 2018 - 30. 9. 2018

Při zpracování osobních údajů respektujeme a ctíme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, přičemž dodržujeme zejména následující zásady:

  • osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem;
  • shromažďování osobních údajů probíhá výhradně pro určité výslovně vyjádřené legitimní účely a nezpracováváme je dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
  • rozsah zpracovávaných osobních údajů je přiměřený, relevantní a omezený pro naplnění stanovených účelů;
  • jsou přijata veškerá rozumná opatření, abychom zpracovávaly výhradně přesné a aktualizované osobní údaje a aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  • osobní údaje uchováváme po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  • zpracovávání osobních údajů probíhá pouze způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

                                                                                            Informační memorandum - partneři společnosti.pdf

 

 


Publikováno 15. 6. 2018 12:15