temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany

Historie sokolovny

Kulturní dům v Kojetíně byl historicky vystavěn jako sokolovna ve funkcionalistickém stylu podle návrhu přerovského architekta Aloise Pilce a slavnostně otevřen v roce 1928. Objekt je osazen na křižovatce ulic Tyršova a Dudíkova v těsné návaznosti na náměstí Republiky.

V uliční fasádě je umístěn hlavní a vedlejší vstup lemovaný kamenným portálem. Na jižní straně budovy je tělocvična, která sousedí s jevištěm sálu. Provaziště jeviště tvoří nejvyšší část stavby. Dvorní fasáda navazuje na venkovní cvičební plochu areálu tehdejší jednoty Sokola. Střechy nižších východních částí objektu směřující k venkovní cvičební ploše byly dříve využívány jako tribuny.

Postupem času a vlivem požadavků uživatele stavby docházelo ke stavebním úpravám, které stavbě jako takové příliš neprospěly. Z dochovaných archívních snímků  je  vidět, jak se  stavba za  téměř jedno  století svého  fungování změnila. Vystupující  trakt  s hlavním   vstupem byl na  jižní straně  dostavěn, čímž  došlo i k zazdění vrchních oken sálu. Úpravou dispozice byla zrušena také okna západního přísálí a tím výrazně narušena symetrie hlavního sálu.

Rozdělením velké cvičební plochy na menší hrací hřiště pozbyly pravděpodobně využití tribuny a jejich prostor byl obestavěn nástavbami druhého podlaží. Tvarování a materiálové provedení přístaveb poněkud potírá původní objem budovy a seskupuje vše do jednoho mohutného celku bez řešení napojení na stávající detaily fasád.  Přístavby nenavazují na původní stavbu ani nevytváří její novou architektonicky hodnotnou vrstvu. Původní krytina z pálené tašky byla nahrazena plechovou krytinou z hliníkových šablon.