temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Koupaliště, kemp > Historie koupaliště

Historie koupaliště

2017

naše společnost realizovala II. etapu rekonstrukce koupaliště, která byla z velké části zaměřena na opravu restaurace - ve vnitřních částech na výdejní prostory občerstvení a sociální zařízení pro veřejnost, opravy elektroinstalace a rozvodů zdravotechniky odpadů, vody, vnitřní i venkovní kanalizace,  výměnu oken s realizací nové fasády s dřevěnými prvky, s dřevěnými obklady podhledů a soklem z cementovláknitého obkladu. Do výdejních prostor občerstvení bylo pořízeno nové vybavení. Stejným cementovláknitým obkladem byl obložen i vstup na koupaliště, vč. obložení podhledu provozní budovy s pokladnou OSB deskami. Dále byl zbudován chodník podél levé strany beach hřiště, zrušeno oplocení mezi restaurací a areálem koupaliště, strženo stávající havarijní oplocení z venkovní strany před hlavním vchodem a zbudováno nové 3D oplocení. Kontrola areálu byla posílena novými kamerami

2016

naší společností byla realizována rozsáhlá I. etapa rekonstrukce koupaliště se zaměřením na zadní část areálu, kde bylo vybudováno dětské hřiště, mlžítko pro děti, propojovací obvodové chodníky, plážová hřiště, osazena vzduchová a gymnastická trampolína. Dále bylo provedeno zabezpečení vstupu do areálu, realizován vstupní systém pro děti, osazeny nové lavečky, realizováno osvětlení a ozvučení areálu, závlaha a zahradní úpravy trávníků s novými výsadbami
2006 proběhla rozsáhlá rekonstrukce koupaliště spočívající v rekonstrukci bazénů, zřízení nové technologie, odstranění kruhového bazénu pro nejmenší v zadní části areálu a vybudování tobogánu
1993 24. 5. byla pro Technické služby města Kojetína vydána koncesní listina na hostinskou činnost vztahující se na provozovnu na ul. Závodí – koupaliště
1989 byla provedena rekonstrukce velkého bazénu zahrnující odstranění skokanského můstku a snížení hloubky plaveckého bazénu pod můstkem z 3,4 metru na nynějších 1,8 metru
1975 30. 6. bylo vydáno rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby hospodářského objektu a restaurace na koupališti
1973 8. 2. bylo vydáno v platnost rozhodnutí o povolení k trvalému užívání stavby šaten na koupališti
1971

23. 6. bylo radou Městského národního výboru schválena dodatkem ke statutu Technických služeb města Kojetína placená služba zajišťování provozu a údržby městského koupaliště
23. 3. byla provedena vodohospodářská kolaudace I. etapy stavby letního koupaliště, na základě povolení ONV Přerov ze dne 12. 10. 1965, která zahrnovala výstavbu bazénu 50 x 21 metrů a rekreačního bazénu o rozměrech 25 x 15 metrů. Na stavbu byla poskytnuta dotace ve výši 696 tis. Kč. Následně byl ve stejném roce dobudován dětský kruhový bazén o průměru 12 metrů. Rozhodnutí o kolaudaci schvaluje, že areál koupaliště bude uveden do provozu až po dokončení další etapy výstavby šaten, hospodářského objektu a terénních úprav a že areál koupaliště budou spravovat, provozovat a udržovat Technické služby města Kojetína po provedení rozpočtového opatření

1965 se datují první projekční plány k realizaci koupaliště ve stávajícím areálu