temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Sběrný dvůr > Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady

Do sběrného dvora přijímáme tyto nebezpečné odpady kategorie N:

170106 N Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující  nebezpečné látky - směsi obsahující azbest, eternit, …
180103 N

Odpady, na jejichž sběr jsou kladeny zvláštní požadavky – pouze injekční stříkačky

200113 N Rozpouštědla

200114

N Kyseliny
200115 N Zásady
200116 N Fotochemikálie
200117 N Pesticidy
200121 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200126 N Olej a tuk znečištění nebezpečnými látkami
200127 N Barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice
200132 N Nepoužitelná léčiva

Likvidaci všech ostatních nebezpečných odpadů a nebezpečných odpadů od právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání je schopna na objednávku zajistit kroměřížská společnost: BIOPAS spol. s r.o. - http://www.biopas.rumpold.cz/odpad/nebezpecny