temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Sběrný dvůr > Poplatky za uložení odpadu

Poplatky za uložení odpadu

Do sběrného dvora odkládají odpady:

  • fyzické osoby s trvalým pobytem v Kojetíně a místních částech Popůvky a Kovalovice ZDARMA
  • právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří mají uzavřenou „Smlouvu o využití systému zavedeného obcí o nakládání s komunálním odpadem“, mohou také zdarma ukládat tříděný odpad - papír, plast, sklo a nápojové kartóny

Odpad stavební suť 170107 je pro všechny původce odpadu zpoplatněn dle přiloženého ceníku.

Odpad v rámci zpětného sběru elektrozařízení může zanechat na sběrném dvoře fyzická osoba města Kojetína, místních částí Popůvky a Kovalovice, právnická osoba a fyzická osoba oprávněná k podnikání i fyzická osoba jiných obcí ZDARMA.

Ceník služeb za uložení stavebního odpadu na sběrný dvůr

Kat. číslo

Druh odpadu

kategorie odpadu

cena

170107 Směs nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuved. pod č. 170106 O 2,50 Kč/kg