temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Kontejnerový odvoz odpadu > Pravidla odvozu odpadů

Pravidla odvozu odpadů

Nabízíme odvoz a likvidaci odpadu kontejnerovým odvozem pro jednotlivce či firmy přímo z místa vašeho bydliště či sídla firmy.
Pro manipulaci s kontejnery užíváme hákové nosiče kontejneru AVIA a MAN s užitnou hmotností 5 tun až 7 tun a hákový nosič kontejneru MULTICAR M27 s užitnou hmotností do max. 1,5 tuny a možností najetí do menšího prostoru.

Kontejnery svážíme odpady kategorie O – ostatní:

  • stavební suť, patří sem beton, cihly, tašky, keramické výrobky, sypké materiály
  • velkoobjemový odpad – odpad, který nelze vzhledem ke své velikosti uložit do popelnice např. koberce, PVC, sedací soupravy, starý nábytek, skříně, postele, křesla
  • biologický rozložitelný odpad – tráva, zkrácené větve, listí, vánoční stromky, ovoce, zelenina a jiný odpad rostlinného původu
  • dřevo – odpad, který neobsahuje jiné materiály, např. plasty, sklo, kovy
  • dále to mohou být asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiály, skelná vata, polystyren, směsné stavební a demoliční odpady aj., mimo NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (asfaltová lepenka, azbest, eternit)

Odpady výše uvedené mezi sebou nemíchejte v návaznosti na recyklaci a úsporu nákladů za uložení! Z odpadu je nutno vytřídit využitelné složky odpadu jako je papír, sklo, kovy, recyklovatelné plasty.