temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Představení společnosti > Řízení společnosti

Řízení společnosti

Působnost a práva orgánů společnosti stanovuje Zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. a Stanovy společnosti.

Valná hromada

je nejvyšší orgán společnosti. Působnost valné hromady vykonává Město Kojetín jako jediný společník prostřednictvím Rady Města Kojetína.

Jednatel

je statutárním orgánem společnosti, který řídí společnost a jedná jménem společnosti způsobem upraveným stanovami. Rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými předpisy, stanovami, nebo rozhodnutími jediného společníka, svěřeny k rozhodování jedinému společníkovi.

Prokura

prokurista je oprávněn činit všechny právní úkony, ke kterým dochází při provozu společnosti. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je.

Ředitel společnosti 

zabezpečuje výkonné řízení společnosti.

Organizační schema