temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > BIOodpad > Vývoj produkce bioodpadu

Vývoj produkce BIO odpadu 

BIO odpad odevzdaný občany na sběrném dvoře 

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tuny odpadu/rok 162 175 197 116 99 81 80 112 86 84 82

Sběr BIO odpadu svozovým vozidlem od občanů

rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
tuny odpadu/rok neprobíhal  svoz od občanů 390 454 475 456 585 519 515 464