temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Komunální odpad > Způsob sběru komunální odpad

Způsob sběru

Komunální odpad
- je nejrozšířenější z odpadů, vzniká převážně v domácnostech a při činnostech spojených s úklidem
- je to odpad, ze kterého byly vytříděny nebezpečné složky a ty odpady, které jsou v obci tříděny a ukládány do určených nádob nebo na stanovená místa
- je možné odkládat jen do 110l plechových,120l a 240l plastových nádob a 1100l kontejnerů, které jsou pro toto určeny
- je svážen naší společností od občanů i právnických osob z města Kojetína a místních částí Popůvky a Kovalovice a dále pro obec Křenovice
Svoz komunálního odpadu od občanů probíhá v pravidelných 14-ti denních cyklech.

Občané i firmy připraví na sjednaný svozový den odpadovou nádobu ke komunikaci tak, aby nebránila silničnímu provozu, neohrozila bezpečnost chodců a byla snadno přístupná svozové technice.

Nádoby, které nemají stálé místo, se přistavují ke svozu večer v den předcházející dni svozu dle harmonogramu, nejpozději v 5 hodin ráno ve svozový den.

Obsluha svozového vozidla provádí po otevření odpadové nádoby před vyprázdněním vizuální kontrolu vrchních vrstev odpadu.

Zůstala vaše odpadová nádoba nevyvezena?
Možná to bylo právě z tohoto důvodu:
- nádoba nebyla přistavena v termínu dle předchozí informace
- zaparkované vozidlo bránilo přístupu k nádobě
- v nádobě je odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (stavební suť, beton, cihly, zemina, žhavý popel, pneumatiky, uhynulá zvířata, nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad z údržby zeleně)
- v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit mechanismus svozového vozidla
- v nádobě jsou předměty, které by mohly poškodit zdraví obsluhy
- ve svozové nádobě je horký popel