temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Nakládání s odpady > Tříděný odpad > Způsob sběru tříděný odpad

Způsob sběru

Tříděný (separovaný) odpad lze charakterizovat jako odpad, který slouží jako surovina pro výrobu dalších výrobků nebo je lze po jejich úpravě recyklovat či jinak využít.
Pro vytřídění využitelné složky – papír, plast, sklo, kovy z komunálního odpadu – jsou využívány barevně odlišené odpadové nádoby pro jednotlivé komodity, umístěné ve skupinách na stálých stanovištích. Pro sběr se používají 1100 l plechové a plastové nádoby na papír a plast, 1500 l plastové zvony na sklo a na některých stanovištích jsou červené 120 l nádoby na nápojové kartóny.

Přesná specifikace odpadů, které lze do barevných nádob ukládat, je popsána na informacích vylepených přímo na nádobách:

PAPÍR  -  je ukládán do modrých odpadových nádob
PATŘÍ SEM: časopisy, noviny, sešity, krabice, kartony, papírové sáčky, kancelářský papír, reklamní letáky, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, obálky s fóliovými okénky, nevadí ani papír s kancelářskými sponkami, bublinkové obálky bez plastového vnitřku. 
NEPATŘÍ SEM: uhlový, mastný, voskovaný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír např. potravinami, od lepidla… Použité dětské pleny, hygienické vložky opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.

PLAST -  je ukládán do žlutých odpadových nádob
PATŘÍ SEM: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve – čiré, barevné, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, minimálně znečištěné kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.
NEPATŘÍ SEM: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, guma, podlahové krytiny či novodurové trubky.

NÁPOJOVÉ KARTÓNY – jsou ukládány společně s papírem do modrých nádob na papír
PATŘÍ SEM: krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, rajských protlaků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NEPATŘÍ SEM: „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.

KOVY  -  jsou ukládány do šedých nádob
PATŘÍ SEM: drobnější kovový odpad, který lze skrz otvor bez problémů prostrčit, plechovky od nápojů a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.  
NEPATŘÍ SEM: plechovky od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů.

SKLO   -  je ukládáno do zelených a bílých odpadových nádob
PATŘÍ SEM: Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří.
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner, vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo barevné. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit.
NEPATŘÍ SEM: keramika, porcelán, autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla, uzávěry lahví, znečistěné sklo. 

Oceneni001.jpgOcenění:
Město Kojetín díky vaší spolupráci získalo certifikát např. za 5. místo od firmy EKOKOM v kategorii města Olomouckého kraje ve třídění odpadu v roce 2012 a bylo oceněno keramickou popelničkou.

Svoz tříděného odpadu zabezpečujeme ze všech stanovišť dle stanoveného harmonogramu pro město Kojetín a místní části Popůvky a Kovalovice a dále pro obec Křenovice po jednotlivých komoditách:

  • Plast – každý týden, zpravidla s nápojovým kartónem
  • Papír – od ledna 2019 každý týden
  • Sklo – zpravidla 1x až 2x za kvartál dle naplnění nádob