temptext Technis
Rychlé vyhledávání Nabídka služeb Info pro občany
Drobečková navigace

Hlavní strana > Aktuality

Aktuality


Ukončení činnosti správy bytů v majetku Města Kojetína

Datum konání: 7. 12. 2017 - 20. 3. 2018

OZNÁMENÍ PRO NÁJEMCE BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA KOJETÍNA

Od 01.01.2018 dochází ke změně v organizačním zajištění obstarání správy bytů a nebytových prostor v majetku Města Kojetína:

Ve věcech týkajících se pronájmů bytů a nebytových prostor tj. podání žádostí o pronájem, uzavírání smluv a dodatků ke smlouvám, výpovědi z nájmu, úhrada nájemného a služeb s nájmem spojených, úhrada kaucí apod. kontaktujte MěÚ Kojetín, Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín, finanční odbor, dveře č. 111, paní Šárka Pospíšilová, tel.: 581277455.

Hotovostní úhrady spojené s předchozím bodem provádějte na pokladně MěÚ Kojetín.

Od 01.01.2018 tyto záležitosti u společnosti TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, již nevyřídíte.

Ve věcech týkajících se technického charakteru tj. předávání a přebírání bytů a nebytových prostor, havárie v domě, opravy v bytech a nebytových prostorách, které dle uzavřených smluv hradí pronajímatel, tj. Město Kojetín, kontaktujte i nadále společnost TECHNIS Kojetín, spol. s r.o., Padlých hrdinů 638, Kojetín, pan Marek Štětkář, tel.: 777709432.

 Za Město Kojetín:                                                                                 Za TECHNIS Kojetín, spol. s r.o.:

Ing. Jiří Šírek v.r., starosta města                                                        Ing. Vlastimil Psotka v.r., ředitel společnosti


Publikováno 7. 12. 2017 6:47

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností

Datum konání: 7. 12. 2017 - 7. 1. 2018

Celozávodní dovolená a zabezpečení činností

V období od 21.12.2017 do 7.1.2018 budou zaměstnanci společnosti čerpat celozávodní dovolenou. Sídlo společnosti Padlých hrdinů 638 bude po tuto dobu uzavřeno. Pro potřebu objednávek využijte formuláře na našich webových stránkách, příp. emailovou komunikaci, která bude vyřízena po tomto datu. 

Zabezpečení nepřetržitých činností spojených s úklidem města a zimní údržbou bude v období vánočních svátků zajištěno dle plánu pohotovostí dohodnutých s MěÚ Kojetín. 

Děkuji za pochopení 

Klidné a spokojené vánoční svátky Vám přeje tým pracovníků

společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.

Ing. Vlastimil Psotka

ředitel společnosti

 


Publikováno 7. 12. 2017 6:41

Odpady a sběrný dvůr ve vánoční svátky

Datum konání: 6. 12. 2017 - 15. 2. 2018

Informace pro veřejnost o odpadovém systému v Kojetíně v průběhu vánočních svátků

Vážení občané upozorňujeme Vás, že přes vánoční svátky bude

uzavřen sběrný dvůr v době od 21.12. 2017 do 1.1.2018.

 

Podobně jako v minulých letech budou v Kojetíně po dobu vánočních svátků rozmístěny velkoobjemové kontejnery, které slouží výhradně na uložení drobného domovního odpadu z období vánočních svátků.

Dále Vás žádáme, abyste vánoční stromky ukládali ke stanovištím na tříděný nebo komunální odpad, odtud budou sváženy samostatně v pravidelných intervalech, příp. stromky uložili na sběrný dvůr po jeho otevření v lednu.

Svoz směsného odpadu bude i nadále probíhat nepřetržitě ve 14-ti denních intervalech bez přerušení včetně svátků dle harmonogramu svozu směsného odpadu. Pouze s výjimkou kdy namísto 1.1.2018 bude svoz proveden 2.1.2018.

Svoz bioodpadu bude zahájen opět od měsíce března v pravidelných 14-ti denních intervalech navazujících na svoz komunálního odpadu. V období neprovádění svozu můžete vzniklý bioodpad uložit na sběrný dvůr, příp. do kontejnerů na směsný odpad.

Klidné a spokojené vánoční svátky Vám přeje tým pracovníků

Města Kojetína a společnosti TECHNIS Kojetín spol. s r.o.


Publikováno 6. 12. 2017 13:49

SVOZ ODPADU VE SVÁTEK

Datum konání: 26. 9. 2017 - 7. 10. 2017

Svoz odpadu ve svátek dne 28.9.2017 bude probíhat bez omezení dle harmonogramu.


Publikováno 27. 9. 2017 9:36

TOPNÉ OBDOBÍ 2017-2018

Datum konání: 19. 9. 2017 - 31. 10. 2017

Na základě vyhlášky č.194/2007 Sb. a z důvodu poklesu venkovní teploty bylo ke dni  19. 9. 2017 zahájeno vytápění objektů.


Publikováno 21. 9. 2017 12:29

KOUPALIŠTĚ KOJETÍN

Datum konání: 3. 6. 2017 - 28. 9. 2017

 

Pozvánka na koupaliste 2017.pdf


Publikováno 13. 7. 2017 15:37